Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Ochrony Środowiska i Architektury (OŚA)

Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Ochrony Środowiska i Architektury (OŚA) (treść kart usług świadczonych przez Wydział Ochrony Środowiska i Architektury do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

OŚA-01-WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH I ŁOWIECTWA PODWODNEGO

OŚA-02-REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO

OŚA-03-POZWOLENIA WODNOPRAWNE

OŚA-04-ZGŁOSZENIE WODNOPRAWNE

OŚA-05-ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE ODPADÓW

OŚA-06-ZEZWOLENIE NA PRZETWARZANIE ODPADÓW

OŚA-07-ZEZWOLENIE NA TRANSPORT ODPADÓW

OŚA-08-WYTWARZANIE ODPADÓW

OŚA-09-ZGŁOSZENIE INSTALACJI NIE WYMAGAJĄCEJ POZWOLENIA

OŚA-10-POZWOLENIE NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW

OŚA-11-USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY

OŚA-12-WPIS DO REJESTRU ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM HANDLU

OŚA-13-ZMIANA LASU NA UŻYTEK ROLNY

OŚA-14-POZYSKANIE DREWNA Z DZIAŁKI LEŚNEJ

OŚA-15-ZGŁOSZENIE PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH

OŚA-16-ZATWIERDZANIE PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH

OŚA-17-ZATWIERDZANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ j

OŚA-18-PRZYJĘCIE INNEJ DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ

OŚA-19-UDZIELENIE KONCESJI NA WYDOBYWANIE KOPALINY

OŚA-20-PRZENIESIENIE KONCESJI NA WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH

OŚA-21-Karta usługi_pozwolenie na budowę;

OŚA-22-Karta usługi_pozwolenie na rozbiórkę;

OŚA-23 - Karta usługi - zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

OŚA-24 -Karta usługi_zgłoszenie budowy;

OŚA-25 -Karta usługi_wydanie dziennika budowy;

OŚA-26-WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O OBJĘCIU DZIAŁKI UPROSZCZONYM PLANEM URZĄDZANIA LASU

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2016-12-14

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2021-07-13

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2016-12-14