INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.669.2018

W dniu 7 września 2018r. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbraska 21a, 20-340 Lublin zgłosiła zamiar przebudowy po istniejacej trasie sieci elektroenergetycznej dotyczacej napowietrznej linii niskiego napięcia nN 0,4kV na działkach nr geod. 140, 137, 115, 127/1, 129, 103/1, 506/1, 134, 116, 124/1, 130, 139, 138, 114, 124/2 i 107 obręb Nowowola, gm. Janów.

Termin o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane minął w dniu 28 września 2018r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Wnukowski

Data wytworzenia: 2018-09-07

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2018-10-02

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2018-09-07