Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.1.268.2023

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o wydaniu w dniu 15 grudnia 2023r. decyzji nr 335/23, znak: OŚA-V.6740.1.268.2023, o pozwoleniu na:

  1. budowę trzech budynków inwentarskich - kurników o projektowanej:
  • powierzchni zabudowy: kurnika K1 – 2409,00m2; kurnika K2 – 2409,00m2; kurnika K3 – 2415,00m2;
  • powierzchni użytkowej: kurnika K1 – 2273,80m2; kurnika K2 - 2273,80m2; kurnika K3 - 2279,00m2;
  • kubaturze: kurnika K1 – 12193,20m3; kurnika K2 - 12193,20m3; kurnika K3 - 12220,20m3

        wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, a w tym m. in.:

  1. budowę trzech baterii po dwa silosy paszowe o ładowności 26,70 tony każdy na płycie fundamentowej o projektowanej powierzchni zabudowy 21,80m2 każda bateria
  2. budowę otwartego zbiornika przeciwpożarowego (retencyjnego) o pojemności całkowitej – 400,00m3 , powierzchni zabudowy – 200,00m2
  3. budowę trzech baterii po dwa zbiorniki gazowe na gaz płynny o pojemności 6,4m3 każdy na płycie fundamentowej o projektowanej powierzchni 14,70m2 każda bateria wraz z instalacją zbiornikową zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazową w trzech budynkach inwentarskich

kategoria obiektu budowlanego – II, VIII, XIX

Lokalizacja inwestycji - działka o nr geod. 35, obręb 0020 Przystawka, gmina Janów.

Rodzaj zabudowy – zabudowa zagrodowa. (treść obwieszczenia  do pobrania w załączeniu w formacie pdf).

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kowalewska

Data wytworzenia: 2023-12-15

Wprowadzający: Łukasz Mucuś

Data modyfikacji: 2023-12-15

Opublikował: Łukasz Mucuś

Data publikacji: 2023-12-15