Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.1.419.2021

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o wydaniu w dniu 29 grudnia 2021r., decyzji nr 464/21, znak OŚA-V.6740.1.419.2021 o pozwoleniu na:

  1. budowę dwóch kurników z zapleczem o łącznej obsadzie 312 DJP
    o projektowanej: powierzchni zabudowy - kurnika A1 – 2614,40 m2, kurnika A2 – 2614,40 m2, powierzchni użytkowej –kurnika A1 – 2510,05 m2, kurnika A2 - 2510,05 m2, kubaturze – kurnika A1 – 17841,60 m3 , kurnika A2 - 17841,60 m3, kategoria obiektu budowlanego II,
  2. budowę trzech podziemnych zbiorników na gaz o poj. 6,7 m3 każdy na płycie fundamentowej o projektowanej powierzchni zabudowy 63,00 m2- kategoria obiektu budowlanego VIII,
  3. budowę doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej,
  4. budowę trzech szczelnych zbiorników na popłuczyny o poj. 10 m3 każdy - kategoria obiektu budowlanego VIII,
  5. budowę szczelnego zbiornika na ścieki sanitarne o poj. 8 m3 - kategoria obiektu budowlanego VIII,
  6. budowę dwóch baterii silosów paszowych, z których każda bateria składa się z dwóch silosów paszowych o ładowności 26 ton i jednego silosu paszowego o ładowności 18 ton na płycie fundamentowej o projektowanej powierzchni zabudowy 45,50 m2 każda bateria - kategoria obiektu budowlanego VIII,
  7. budowę otwartego zbiornika przeciwpożarowego o poj. 150 m3,
  8. budowę utwardzonych nawierzchni (dojść, dojazdów, miejsc postojowych i placów gospodarczych o pow. 2498,22 m2,

Inwestycja zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 104/1, 104/2 obręb Białousy, gm. Janów. (treść obwieszczenia i decyzji do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Wnukowski

Data wytworzenia: 2021-12-29

Wprowadzający: Łukasz Mucuś

Data modyfikacji: 2022-01-13

Opublikował: Łukasz Mucuś

Data publikacji: 2021-12-29