INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.798.2018

W dniu 7 listopada 2018r. PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbraska 21a, 20-340 Lublin zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn- 0,4kV na działkach nr geod. 12/2 i 39 obręb Grzybowszczyzna Nowa, gm. Krynki.

 

Termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane minął dnia 29 listopada 2018r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2018-11-09

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2018-12-05

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2018-11-09