INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.26.2019

Dnia 30 stycznia 2019r. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21a, 20-340 Lublin zgłosiła remont linii energetycznych kablowych nN 0,4kV typu 4xAFL 25xmm2 na odcinku A-B i C-D oraz budowę napowietrznej linii nN 0,4kV typu AsXSn 4x70mmna słupach energetycznych strunobetonowych wraz z przyłączami i wniesieniem układów pomiarowych na zewnątrz budynków na działkach o nr geod. 136/1, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 148, 149, obręb Słójka, gm. Szudziałowo.

Termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - ustawy Prawo budowlane minął dnia 21 lutego 2019r.

Organ nie wniosł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Wnukowski

Data wytworzenia: 2019-02-05

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2019-03-06

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2019-02-05