INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.841.2018

W dniu 26 listopada 2018r. PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbraska 21a, 20-340 Lublin zgłosiła zamiar:

- budowy linii energetycznych kablowych nN ze złączami kablowymi do zasilania zabudowy mieszkaniowej na działkach nr geod. 14, 21, 23/3, 26/1, 27, 28, 31, 35/7, 35/8, 432 i 433 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka

- rozbiórki elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV na dziąłkach nr geod. 14, 21, 22, 23/3, 26/1, 27, 28, 31, 34 i 35/8 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Wnukowski

Data wytworzenia: 2018-11-27

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2018-11-27

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2018-11-27