INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.731.2018

W dniu 4 października 2018r. PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbraska 21a, 20-340 Lublin zgłosiła zamiar:

1. budowy sieci polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia nN- 0,4kv ze złączami kablowymi na działkach nr geod. 24/7, 21, 33, 31/1, 30, 29, 28, 39/2, 38, 34, 56/1, 39/1, 44 i 63/3 obręb Polanki, gm. Sokółka

2. rozbiórki elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV na dziąłkach nr geod. 24/7, 32/2, 32/4, 32/5, 32/7, 32/6, 32/2, 33 i 41 obręb Polanki, gm. Sokółka.

Termin o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane minął w dniu 26 października 2018r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Wnukowski

Data wytworzenia: 2018-10-05

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2018-10-29

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2018-10-05