INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6740.5.22.2017

INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6740.5.22.2017

Dnia 03 listopada 2017 r. PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, zgłosiła zamiar budowy sieci energetycznej niskiego napięcia nn 0,4 kV oraz budowy przyłączy niskiego napięcia nn 0,4 kV na działkach o nr ewid. gruntów 116, 55, 56, 60/1, 95, 66/1, 70/1, 108, 109, 110/2, 111/1, 113, 78, 81, 85/1, 82/1, 134,  obręb Nowa Świdziałówka, gm. Krynki.

Termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5 – ustawy Prawo Budowlane minął dn. 27 listopada 2017 r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Gudalewski

Data wytworzenia: 2017-11-07

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2017-11-27

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2017-11-07