Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.7.2.2022

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.7.2.2022 z dnia 3 czerwca 2022r. w sprawie wszczęcia na wniosek Burmistrza Sokółki postępowania dotyczącego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 103740B ul. Bohaterów Monte Casino z drogą gminną Nr 103762B ul. Kołłątaja realizowana w ramach zadania pn. ( Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez budowę i przebudowę skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Casino z ul. Kołłątaja w Sokółce)” z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

            Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy następujących nieruchomości:

I. Działki objęte inwestycją:

1. Gmina Sokółka – jednostka ewidencyjna 201108_4 Sokółka - miasto:

  • Obręb 0034 Sokółka, działki o nr ewidencyjnym: 1231/1, 198, 1262, 1109;

II. Działki przewidziane do włączenia w  pas dróg gminnych:

1. Gmina Sokółka - jednostka ewidencyjna 201108_4 gmina Sokółka-miasto:

  • Obręb 0034 Sokółka, działki o nr ewidencyjnych: 1166/1 (z podziału działki 1166), 3482/8 (z podziału działki 3482/5).  (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

 

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Rećko Starosta Sokólski

Data wytworzenia: 2022-06-03

Wprowadzający: Łukasz Mucuś

Data modyfikacji: 2022-06-06

Opublikował: Łukasz Mucuś

Data publikacji: 2022-06-06