INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6740.5.30.2017

Dnia 12 grudnia 2017r. PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin zgłosiła zamiar przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej nN 0,4 kV na działkach 149, 260/1, 134, 135/3, obręb Zwierżany 104, 90, 88, 85/5, 85/2, 85/1, 85/4, 84, 86, 87/6, 87/7, 89, obręb Śniczany gm. Sidra

Termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5- ustawy Prawo budowlane minął dnia 3 stycznia 2018r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2017-12-14

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2018-01-03

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2017-12-14