Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.1.66.2020

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o wydaniu w dniu 23 kwietnia 2020r. decyzji nr 116/20, znak: OŚA-V.6740.1.66.2020 o pozwoleniu na budowę instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kategoria obiektu budowlanego - VIII na działce o nr geod. 707, obręb Kraśniany, gmina Sokółka (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf).

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Wnukowski

Data wytworzenia: 2020-04-23

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2020-04-23

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2020-04-23