Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.1.5.2023

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o wydaniu w dniu 28 lutego 2022r. Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej, decyzji nr 33/23, znak: OŚA-V.6740.1.5.2023, o pozwoleniu na budowę drogi gminnej Nr 103525B Reszkowce – Reszkowce Kolonia na odcinku od km 0+000,00 do km 2+860,53 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w tym z przebudową dwóch przepustów pod koroną drogi.  

Lokalizacja inwestycji: działki o nr geod. 132/2, 478/1, 459, 464 obręb 0029 Reszkowce, gmina Dąbrowa Białostocka.

Kategoria obiektu budowlanego – IV, XXV, XXVIII.

Rodzaj zabudowy - obiekty liniowe i urządzenia infrastruktury technicznej (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf).

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Piotr Rećko

Data wytworzenia: 2023-03-02

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2023-03-02

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2023-03-02