Ogłoszenie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r, poz. 344 ) Starosta Sokólski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Krynki-miasto, gmina Krynki, powiat sokólski, województwo podlaskie, oznaczonej numerem geodezyjnym 2923, o powierzchni 0,2614 ha, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A. zs. w Lublinie na zajęcie części nieruchomości pod inwestycję celu publicznego budowy linii kablowej SN15kV, kontenerowej stacji transformatorowej, linii napowietrznej i kablowej nn 0,4kV. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Rećko - Starpsta Sokólski

Data wytworzenia: 2023-09-27

Wprowadzający: Andrzej Staworko

Data modyfikacji: 2023-09-27

Opublikował: Andrzej Staworko

Data publikacji: 2023-09-27