Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-I.6233.8.2023

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o wydaniu w dniu 26 stycznia 2024 r. decyzji, znak: OŚA-I.6233.8.2023, udzielającej zezwolenia na przetwarzanie poza instalacjami odpadów o kodzie 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, w procesie odzysku R 12, w ramach inwestycji pn. „Projekt i budowa obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8”, na terenie gminy Suchowola i Gminy Korycin, pow. sokólski, woj. podlaskie (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf).  

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Charytoniuk

Data wytworzenia: 2024-02-19

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2024-02-19

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2024-02-19