Zapytanie ofertowe na usługę w postaci świadczenia usług hotelarsko - restauracyjnych w ramach projektu pn.:„Gminy - aktywni członkowie społeczności”

Zapytanie ofertowe nr OR-IX.272.2.2020.MS na usługę w postaci świadczenia usług hotelarsko - restauracyjnych w ramach projektu pn.:„Gminy - aktywni członkowie społeczności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Litwa – Polska, Priorytet 4. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej (treść ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania w załączeniu w formcie doc i pdf)

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Białomyzy

Data wytworzenia: 2020-01-20

Wprowadzający: Marcin Słyż

Data modyfikacji: 2020-02-03

Opublikował: Marcin Słyż

Data publikacji: 2020-01-20