Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa i montaż systemu nagłośnieniowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż systemu nagłośnieniowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakości potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu” (treść ogłoszenia wraz z załącznikami w załączeniu)

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Rećko

Data wytworzenia: 2020-09-24

Wprowadzający: Janusz Gudalewski

Data modyfikacji: 2020-10-21

Opublikował: Janusz Gudalewski

Data publikacji: 2020-09-24