INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6740.2.21.2016

            INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6740.2.21.2016

 

Dnia 21 listopada 2016r. PGE Dystrybucja S.A z siedziba w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin zgłosiła zamiar budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej I kablowej nN 0,4kV oraz przbudowy istniejącej sieci napowietrznej nN 0,4kV wraz ze stacją tranformatorową SN/nN 15kV/0,4kV I wymianą odłącznika na dfziałkach o nr geod 95, 107, 108, 118, 125, 124/9, 109, 113, 114, 116/5 w miejscowości Rowek,gm. Szudziałowo.

 

Termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5 minął dnia 22 grudnia 2016r.

 

Informacja o braku wniesieniu sprzeciwu. Organ nie wniósł sprzeciwu.v

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2016-12-22

Wprowadzający: Elżbieta Giedyk

Data modyfikacji: 2016-12-22

Opublikował: Elżbieta Giedyk

Data publikacji: 2016-12-22