Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Augustowie BI.ZUZ.1.4210.1.26.2.2022.JK

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Augustowie z dnia 12 lipca 2022r. znak: BI.ZUZ.1.4210.1.26.2.2022.JK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych wykonanie urządzeń wodnych - rowów drogowych wraz z wykonaniem przepustów oraz rurociągów w ich ciągu, wykonanie zbiornika retencyjno – infiltracyjnego, wykonanie zbiornika zastępczego dla płazów, wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej,  likwidację urządzeń wodnych – likwidacja rowów drogowych wraz z przepustami w ich ciągu oraz likwidacja wylotów ścieków przykrawędziowych, usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych w ramach zadania pt. „Projekt i budowa obwodnicy Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8”. Inwestycja zlokalizowana jest na dz. o nr geod. 131/1, 130/1, 128/1, 127/1, 539/1, 87/3, 536, 90/1, 90/2, obręb Horodnianka, gmina Suchowola,  dz. o nr geod. 391, 145/3, 383/1, 112, 85/2, 85/3, 85/1, 113/1, 1/2, 1/3, 1/1, obręb Dormuraty, gmina Suchowola, dz. o nr geod. 751/3, 752/3, 753/3, 754/1, 755/1, 756/1, 721/5, 722/5, 723/5, 724/5, 726/3, 727/3, 724/3, 726/2, 728/3, 727/2, 725/1, 724/2, 723/2, 728/2, 729/2, 729/3, 730/2, 730/3, 731/2, 732/2, 733/1, 733/2,735/2, 735/3, 797/1, 703/3, 705/1, 706/1, 707/1, 708/5, 708/3, 709/1, 710/1, 710/3, 710/2, 72/1, 67/3, 67/5, 66/10, 66/8, 66/5, 66/4, 813/1, 67/7, 67/6, 66/9, 811/1, 60/21, 60/20, 60/19, 60/18, 807/4, 46/1, 47/,1, 47/2, 46/3, 49/2, 1156/3, 1156/1, 39/1, 39/3, 38/3, 38/1, 1155/3, 1155/1, 36/3, 36/1, 35/3, 35/1, 1154/3, 1154/1, 17/4, 17/3, 16/4, 16/3, 50/12, 1161/2, 807/3, 1152/1, 1152/2, 15/11, 15/10, 1164/1, 15/8, 14/12, 13/5, 801/3, obręb Sztabin, gmina Sztabin, dz. o nr geod. 157/3, 73/5, 176, obręb Kamień, gmina Sztabin, dz. o nr geod. 29/7, 29/6, 36/21, 36/22, 36/23, 36/26, 36/25, 36/20, 36/2, obręb Krasnoborki, gm. Sztabin.”

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Wielgat

Data wytworzenia: 2022-07-12

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2022-07-18

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2022-07-18