Ogłoszenie otwarte naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś PRIORYTETOWA VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś PRIORYTETOWA VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (treść ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania w załączeniu w formacie pdf i doc)

oraz

Zawiadomienie o unieważnieniu otwartego naboru partnerów (treść zawiadomienia do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

 

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Obiała

Data wytworzenia: 2017-12-06

Wprowadzający: Marcin Słyż

Data modyfikacji: 2017-12-29

Opublikował: Marcin Słyż

Data publikacji: 2017-12-06