INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.822.2018

W dniu 15 listopada 2018r. Gmina Suchowola, Pl. Kościszki 5, 16-150 Suchowola zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej, dotyczącej budowy kablowej linii oświetleniowej, wraz ze słupami oświetlenia ulicznego oraz budowę trzech słupów aluminiowych o wysokości 6m w miejsce istniejących słupów żelbetowych na działkach nr geod. 527/6, 527/4, 529/4, 527/1, 529/6, 975/2, 975/1 obręb Suchowola, gm. Suchowola.

Termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane minął dnia 7 grudnia 2018r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2018-11-19

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2018-12-12

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2018-11-19