Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Organizacyjny (OR)

Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Organizacyjny (OR) (treść kart usług świadczonych przez Wydział Organizacyjny do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

OR-01 – UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK

OR-02 – PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW

OR-03 – PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE PETYCJI

OR-04 – DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA

OR-05 – PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE INTERWENCJI POSŁÓW I SENATORÓW

OR-06 - WYNAJEM LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU POWIATU SOKÓLSKIEGO

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Nowak

Data wytworzenia: 2016-12-14

Wprowadzający: Marcin Słyż

Data modyfikacji: 2017-07-31

Opublikował: Marcin Słyż

Data publikacji: 2016-12-14