INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.867.2018

W dniu 11 grudnia 2018r. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin zgłosiła zamiar:

- budowy linii energetycznych kablowych nN ze złączami kablowymi do zasilania zabudowy mieszkaniowej na działkach nr geod. 433, 26/1, 23/3, 27, 28, 31 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka- III ETAP,

-rozbiórki elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV na dziąłkach o nr geod. 14, 21, 22, 23/3, 26/1, 27, 28, 31, 34, 35/8 obręb Łozowo, gm. Dąbrowa Białostocka.

Termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane minął dnia 3 stycznia 2019r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Gudalewski

Data wytworzenia: 2018-12-14

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2019-01-03

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2018-12-14