Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie znak: BI.RUZ.4210.82.2021.MK

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie znak: BI.RUZ.4210.82.2021.MK z dnia 24 sierpnia 2021r. o wszczęciu,  na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, wykonanie urządzeń wodnych, usługę wodną oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów w ramach zadania pn. „Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Kuźnica – węzeł Sokółka Północ (z węzłem)”  

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Jadeszko

Data wytworzenia: 2021-08-24

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2021-08-30

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2021-08-30