INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.10.9.2020

Dnia 1 lipca 2020r. Gmina Dąbrowa Białostocka, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka zgłosiła budowę elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do zasilania ulicznego na ulicy Wojska Polskiego w Dąbrowie Białostockiej, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym działkę o nr geodezyjnym 579/2  w obrębie miejscowości Dąbrowa Białostocka, gmina Dąbrowa Białostocka.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kowalewska

Data wytworzenia: 2020-07-01

Wprowadzający: Łukasz Mucuś

Data modyfikacji: 2020-07-01

Opublikował: Łukasz Mucuś

Data publikacji: 2020-07-01