Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo- kartograficznego

Stosownie do art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2101) Starosta Sokólski informuje, że w lokalu nr 39 (li piętro) w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, przy ul. Solidarności 1, w terminie od 04 stycznia 2018 r. do 24 stycznia 2018 r. (w dni robocze) w godzinach od 8.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo - kartograficznego, opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Kudrawka, Plebanowce i Synkowce gmina Nowy Dwór, powiat sokólski, województwo podlaskie.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Leszek Stankiewicz - Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i NIeruchomości

Data wytworzenia: 2017-12-14

Wprowadzający: Andrzej Staworko

Data modyfikacji: 2017-12-15

Opublikował: Andrzej Staworko

Data publikacji: 2017-12-15