Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku znak: BI.ZUZ.2.4210.222.2023.BW

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku z dnia 13 grudnia 2023r. znak: BI.ZUZ.2.4210.222.2023.BW o udzieleniu Gminie Sokółka pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie odcinków rowów wraz z przepustami w ich przebiegu, likwidacją przepustów oraz rozbiórką i wykonaniem przepustów pod korona drogi gminnej na działkach nr geod. 221/1, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 222, 223/1, 224, 225, 226, 227, 2228, obręb Miasto Sokółka - Słojniki, nr geod. 229, 221/2, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237/2, 237/1, 238, 239 obręb Słojniki gm. Sokółka nr geod. 125/1 obręb Wojnachy, gm. Sokółka, pow. sokólski, woj. podlaskie w ramach zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103720B na odcinku od granicy miasta Sokółka tj. koniec ul. Dolnej do wsi Wojnachy" (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf).  

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Aleksiejuk

Data wytworzenia: 2023-12-13

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2023-12-15

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2023-12-15