Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.7.6.2023

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o wydaniu w dniu 27 lutego 2024r. Burmistrzowi Sokółki, decyzji nr 2/24, znak: OŚA-V.6740.7.6.2023, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103720B  na odcinku od granic miasta Sokółki tj. koniec ul. Dolnej do wsi Wojnachy” z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

Decyzja o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy następujących nieruchomości:

  1. Działki objęte inwestycją stanowiące pas drogi gminnej Nr 103720B:

    Gmina Sokółka – jednostka ewidencyjna 201108_5  Sokółka:

  • Obręb 0334 M. Sokółka-Słojniki, działki o nr ewidencyjnym: 221/1, 223/1;
  • Obręb 0045 Słojniki, działka o nr ewidencyjnym: 221/2;
  • Obręb 0054 Wojnachy, działka o nr ewidencyjnym: 125/1;
  1. Działki przewidziane do włączenia w pas drogi gminnej:

     Gmina Sokółka - jednostka ewidencyjna 201108_5 gmina Sokółka:

  • Obręb 0334 M. Sokółka-Słojniki, działki o nr ewidencyjnych: 183/2 (z podziału działki 183), 184/2 (z podziału działki 184), 185/2 (z podziału działki 185), 186/2 (z podziału działki 186), 187/2 (z podziału działki 187), 188/2 (z podziału działki 188), 222/1 (z podziału działki 222), 224/1(z podziału działki 224), 225/1 (z podziału działki 225), 226/1 (z podziału działki 226), 227/1(z podziału działki 227), 228/1 (z podziału działki 228);
  • Obręb 0045 Słojniki, działki o nr ewidencyjnych: 229/1 (z podziału działki 229), 230/1 (z podziału działki 230), 231/1 (z podziału działki 231), 232/1 (z podziału działki 232), 233/1 (z podziału działki 233), 234/1 (z podziału działki 234), 235/1 (z podziału działki 235), 236/2 (z podziału działki 236), 237/4 (z podziału działki 237/2), 237/6 (z podziału działki 237/1), 238/2 (z podziału działki 238), 239/2 (z podziału działki 239),
  1. Działki przewidziane do czasowego zajęcia na czas prowadzenia robót budowlanych:

     Gmina Sokółka– jednostka ewidencyjna 201108_5  Sokółka:

  • Obręb 0054 Wojnachy, działka o nr ewidencyjnym: 125/2  (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf).

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Rećko Starosta Sokólski

Data wytworzenia: 2024-02-27

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2024-03-07

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2024-03-07