INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6740.4.7.2018

Dnia 27 kwietnia 2018 r. Gmina Sokółka, Pl. Kościuszki 1, 16-100 Sokółka zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, napowietrznej i kablowej oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. gruntów 388, 375, 355 i 354 obręb Bogusze, gm. Sokółka.

Termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5- ustawy Prawo budowlane minął dnia 18 maja 2018r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2018-05-08

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2018-05-23

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2018-05-08