INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.361.2019

Dnia 18 czerwca 2019r. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin zgłosiła budowę sieci elektroenergetycznej nn – 0,4kV (linie kablowe nn – 0,4 kV ze złączami kablowymi)  na działkach o nr geodezyjnych 160/3, 416, 417, 436 w obrębie miejscowości Trofimówka, gmina Janów.

Termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - ustawy Prawo budowlane minął dnia 10 lipca 2019r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Wnukowski

Data wytworzenia: 2019-06-18

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2019-07-10

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2019-06-18