Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych - Trofimówka

Na podstawie §32, ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1390, z późn. zm.) poniżej (w formacie PDF) zostaje zamieszczone Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych określających granice nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Trofimówka dz. 21 oraz 19/2

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Petelczyc — Geodeta Uprawiony

Data wytworzenia: 2023-07-07

Wprowadzający: Andrzej Staworko

Data modyfikacji: 2023-07-11

Opublikował: Andrzej Staworko

Data publikacji: 2023-07-11