INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.624.2019

Dnia 29 października 2019r. Pan Marek Maksymowicz przedstawiciel firmy ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek z siedzibą 43 – 400 Cieszyn, ul. Górna 29B, działając na mocy pełnomocnictwa Burmistrza Sokółki, Pl. Kościuszki 1, 16 – 100 Sokółka, zgłosił przebudowę drogi w zakresie oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. „Doświetlenie przejść dla pieszych w Sokółce”, na działkach: o nr geod. 859/2 (ul. Gen. W. Wróblewskiego w Sokółce) i o nr geod. 589 (ul. Marsz. J. Piłsudskiego w Sokółce) położonych w obrębie Sokółka – miasto, gm. Sokółka.  

Termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - ustawy Prawo budowlane minął dnia 26 listopada 2019r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Wnukowski

Data wytworzenia: 2019-10-29

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2019-11-26

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2019-11-05