Protokoły posiedzeń Zarządu Powiatu Sokólskiego w kadencji 2018 - 2023

Protokoły posiedzeń Zarządu Powiatu Sokólskiego w kadencji 2018 - 2023 (treść protokołów w załączeniu)