Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie znak: BI.ZUZ.1.4210.2.31.2.2023.DK

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Augustowie z dnia 12 maja 2023r. znak: BI.ZUZ.1.4210.2.31.2.2023.DK o wszczęciu na wniosek Budimex S.A. postępowania administracyjnego, możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag oraz przedłużeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

 1) Wykonanie urządzeń wodnych:

– tymczasowy przepust na rowie melioracyjnym nr 1 – dz. geod. nr 98, obręb Zagórze, gmina Korycin,

– tymczasowy przepust na rowie melioracyjnym nr 4 – dz. geod. nr 437, 438, obręb Skindzierz, gmina    Korycin,

– tymczasowy przepust na rowie melioracyjnym nr 13 – dz. geod. nr 148/3, obręb Krzywa i na dz. geod nr 650, 13/1, 1, obręb  Chodorówka Nowa, gmina Suchowola,

2) Prowadzenie przez powierzchniowe wody płynące rzeki Maryna:

– tymczasowego przepustu na dz. geod nr 136/1, 257, obręb  Chodorówka Nowa, gmina Suchowola,

– tymczasowego przepustu na dz. geod nr 167/3, 257, obręb  Chodorówka Nowa, gmina Suchowola,

3) Prowadzenie przez powierzchniowe wody płynące rzeki Olszanka:

– tymczasowego przepustu na dz. geod nr 1552, obręb  Suchowola, gmina Suchowola.

Realizowanych w ramach zdania pt. „„Projekt i budowa obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8” (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf).

 

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Wielgat

Data wytworzenia: 2023-05-12

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2023-05-19

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2023-05-19