INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6740.5.19.2017

INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6740.5.19.2017

Dnia 20 września 2017r. Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka zgłosiła zamiar budowy oświetlenia ulicznego łącznika pomiędzy ulicami Wesołą i 1000-lecia Państwa Polskiego w Dąbrowie Białostockiej na działkach o nr ewid. gruntów 668, 767/1 obręb Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka.

Termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane minął 11 października 2017r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2017-09-26

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2017-10-12

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2017-09-26