INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6740.4.1.2018

Dnia 09 stycznia 2018r. Gmina Sokółka Pl. Kościuszki 1, 16-100 Sokółka zgłosiła zamiar budowy sieci energetycznej nn napowietrznej i kablowej oraz oświetlenia ulicznego w na działkach 760/7, 763/10, położonych w Sokółce-Kraśniany i 2130 w Sokółce.

Termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5- ustawy Prawo budowlane minął dnia 30 stycznia 2018r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesława Burnos

Data wytworzenia: 2018-01-11

Wprowadzający: Krystian Wróblewski

Data modyfikacji: 2018-01-31

Opublikował: Krystian Wróblewski

Data publikacji: 2018-01-11