Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Spraw Społecznych (SP)

Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Spraw Społecznych (SP) (treść kart usług świadczonych przez Wydział Spraw Społecznych do pobrania w załączeniu w formacie pdf)

SP-01- AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

SP-02- FUNDUSZ ZDROWOTNY DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT SOKÓLSKI

SP-03 - SKIEROWANIE DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

SP-04 - PROCEDURA KONKURSOWA NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY LUB PLACÓWKI, DLA KTÓREJ ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT SOKÓLSKI

SP-05 - STYPENDIUM STAROSTY SOKÓLSKIEGO

SP-06 - WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

SP-07 - NAGRODY ZE SPCECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT SOKÓLSKI

SP-08 - WYDANIE ZGODY NA ORGANIZACJĘ NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO UCZNIA

SP-09 -WYDANIE ZGODY NA ORGANIZACJĘ ZAJĘĆ REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZYCH

SP-10 - WYDANIE POZWOLENIA NA SPROWADZENIE ZWŁOK/ SZCZĄTKÓW LUDZKICH/ SZCZĄTKÓW POWSTAŁYCH ZE SPOPIELENIA ZWŁOK Z ZAGRANICY

SP-11 - WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

SP-12 - WPIS DO EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH/KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

SP-13 - WYCIĄG Z EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH/KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Nowak

Data wytworzenia: 2016-12-14

Wprowadzający: Radosław Kabelis

Data modyfikacji: 2020-12-08

Opublikował: Radosław Kabelis

Data publikacji: 2016-12-14