INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.1.13.2021

Dnia 10 lutego 2021r. Bogusław Kiluk zgłosił zamiar budowy wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o poj 2,7m3 i przyłącza gazowego dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym działkę o nr geodezyjnym 51/1 obręb Wyłudy, gmina Korycin.

Termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - ustawy Prawo budowlane minął dnia 4 marca 2021r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kowalewska

Data wytworzenia: 2021-02-11

Wprowadzający: Łukasz Mucuś

Data modyfikacji: 2021-10-12

Opublikował: Łukasz Mucuś

Data publikacji: 2021-02-11