Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie BI.ZUZ.1.4210.2.67.2.2020.MB

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 listopada 2020r., znak: BI.ZUZ.1.4210.2.67.2.2020.MB o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: wykonanie urządzeń wodnych – przepustów pod koroną drogi na dz. nr 129, obręb Krasne, na dz. nr 2, obręb Gabrylewszczyzna, na dz. nr 130,138, obręb Cieśnisk, przebudowę istniejących przepustów pod koroną drogi na dz. nr 27, 46, 9/3, 33/3, 49, 34/7, obręb Cieśnisk, na dz. nr 112/1, 112/2, 41, obręb Budno, wykonanie urządzeń wodnych – rowów o profilu otwartym wraz z przepustami w ciągu tych rowów i rowu o profilu zamkniętym na dz. nr 130, 150, 132, 129, 125/2, 127, 126, 125/1, 123, obręb Krasne, na dz. nr 34,3/1,2, obręb Gabrylewszczyzna, na dz. nr 45, 25, 26/3, 9/3, 46, 54, 27, 29/3, 30/3, 6/5, 34/7, 6/6, 49, 52, 33/3, 41, 40/1, 41/3, 50, 42/2, 42/1, 130, 138, 140, 131, 136, 145, 147, 137, 148, obręb Cieśnisk, na dz. nr 16/2, 16/1, 17/2, 17/3, 17/7, 17/5, 109, 17/8, 17/6, 112/1, 41, 19/3, 112/2, obręb Budno oraz przebudowę rowu o profilu otwartym na dz. nr 130, 132, obręb Krasne. (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf).

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Edyta Borzyszkowska

Data wytworzenia: 2020-11-30

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2020-12-07

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2020-12-07