Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku BI.ZUZ.2.4210.48.2022.BW

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku z dnia 03 października 2022r. znak: BI.ZUZ.2.4210.48.2022.BW o udzieleniu Burmistrzowi Sokółki pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidację, przebudowę i wykonanie odcinków rowów wraz z rozbiórką i wykonaniem przepustów pod koroną drogi oraz likwidacją, rozbiórką i wykonaniem przepustów pod zjazdami na działkach nr geod.: 1009/3, 1009/4, 1009/2, 1011, 1012, 1017, 1008, 1010, 408/1, 387/1, 474, 386, 385, 384, 382, 383, 377, 456, 454, 407/2, 491/3, 489 obręb Orłowicze, gm. Sokółka oraz 128/2, 141/7, 141/4, 140, 161, 128/1, 141/5, 141/6, 127/10, 152, 146/1, 138/5 obręb Kundzin, gm. Sokółka, pow. sokólski, woj. podlaskie, w ramach zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 103854B i 103732 Kundzin - Orłowicze, powiat sokólski, gmina Sokółka".

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Aleksiejuk

Data wytworzenia: 2022-10-03

Wprowadzający: Monika Dybowska

Data modyfikacji: 2022-10-07

Opublikował: Monika Dybowska

Data publikacji: 2022-10-06