GNSP.6853.1.2017

Starosta Sokólski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0110 Krynki (gmina Krynki, powiat sokólski, województwo podlaskie), oznaczonej numerem geodezyjnym 3601, o powierzchni gruntu 0,0315 ha, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S. A. zs. w Lublinie na zajęcie części nieruchomości pod inwestycję celu publicznego budowy sieci elektroenergetycznej SN-15kV i iN-0,4 kV.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Rećko, Starosta Sokólski

Wprowadzający: Andrzej Staworko

Data modyfikacji: 2017-04-24

Opublikował: Andrzej Staworko

Data publikacji: 2017-04-24