INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.10.3.2020

Dnia 27 stycznia 2020r. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Grabarska 21A, 20 – 340 Lublin zgłosiła budowę elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym działki o nr geodezyjnych 126/10, 126/8, 132  w obrębie miejscowości Jałówka, gmina Sidra.

Termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - ustawy Prawo budowlane minął dnia 17 lutego 2019r.

Organ nie wniósł sprzeciwu.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Wnukowski

Data wytworzenia: 2020-01-28

Wprowadzający: Łukasz Mucuś

Data modyfikacji: 2020-03-03

Opublikował: Łukasz Mucuś

Data publikacji: 2020-01-28