Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 6 uchwały Nr XXVI/180/2020 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Powiatu Sokólskiego

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Powiatu Sokólskiego, załączonego do niniejszego zaproszenia.

Wszystkie dokumenty JST potrzebne do oceny finansowej Powiatu odnajdą Państwo na stronie internetowej:

https://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/emisja_obligacji/emisja_obligacji_2020_/

Jako Zamawiający zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Powiatu Sokólskiego.

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Jodczyk

Data wytworzenia: 2020-07-29

Wprowadzający: Tomasz Jodczyk

Data modyfikacji: 2020-08-27

Opublikował: Tomasz Jodczyk

Data publikacji: 2020-07-31