Ewidencja gruntów i budynków

Nazwa rejestru

Ewidencja gruntów i budynków

Rejestr prowadzi

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Referat Ewidencji, Gruntów i Budynków
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka

Sposób udostępniania

Podstawa prawna:
-Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dane udostępnia się na wniosek odpłatnie, a także nieodpłatnie osobom wskazanym w ustawie.

 

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Leszek Stankiewicz

Data wytworzenia: 2018-03-23

Wprowadzający: Aneta Onoszko

Data modyfikacji: 2018-03-23

Opublikował: Aneta Onoszko

Data publikacji: 2018-03-23