Interpelacje i zapytania w kadencji 2018-2023

Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi ( treść do pobrania w formacie pdf.)

Rok 2020

Interpelujący/zapytujący

tytuł

rodzaj

treść interpelacji/zapytania i odpowiedź OR-I.0003

(według załączników)

Jarosław S.Hołownia

interpelacja z dnia 17 stycznia 2020 r. dot. remontu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce oraz dostosowania pomieszczeń po poradni na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce

 interpelacja

OR-I.0003.1.2020

 Jarosław S.Hołownia wniosek z dnia 28 lutego2020 r. o utworzenie Stypendialnego Funduszu Socjalnego wniosek/zapytanie OR-I.0003.2.2020
 Jerzy Omielan interpelacja z dnia 24 marca 2020 r.w sprawie wykonania nawierzchni bitumicznej na ok.400 m drogi nr 1341B  interpelacja  OR-I.0003.3.2020
Jarosław S. Hołownia interpelacja z dnia 24 maja 2020 r. w sprawie sporządzania i podpisywania projektow uchwał przez Wydział Finansowy oraz zatrudnienia Dyrektora Wydziału Finansowego w Starostwie Powiatowym w Sokółce interpelacja OR-I.0003.4.2020

Rok 2019

 Jerzy Omielan

interpelacja z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie Interpelacje radnego powiatu sokólskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie dróg powiatowych: nr 1348, nr 1332, nr 1350.

 interpelacja

 OR-I.0003.2.2019

 Jarosław S. Hołownia

interpelacja z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie protokołu z posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej w dniu 21 lutego 2019 r.

 interpelacja

 OR-I.0003.3.2019

 Jarosław S. Hołownia

zapytanie z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zapoznania się z przedłożonym przez zapytującego rozkładem zajęć

 zapytanie

 OR-I.0003.7.2019

 Jerzy Omielan

interpelacje z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wykonania dróg w miejscowości Ostrówek; wykonania robót na drodze powiatowej Wólka-Piątek; możliwości uczestnictwa w posiedzeniach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz w sprawie wniosku na przebudowę drogi powiatowej nr 1340B

 interpelacja

 OR-I.0003.8.2019

 Jarosław S.Hołownia

interpelacja z dnia 30 kwietnia 2019 r.w sprawie sytuacji związanej ze strajkiem nauczycieli

 interpelacja

 OR-I.0003.9.2019

 Jarosław S. Hołownia

interpelacja z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie kosztów postępowania przed NSA

 interpelacja

OR-I.0003.10.2019

OR-I.0003.10.2019 (sprostowanie)

 Jarosław S. Hołownia

zapytanie z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie dostępu do dokumentów w Starostwie Powiatowym w Sokółce 

 zapytanie

 OR-I.0003.11.2019

 Jarosław S.Hołownia

interpelacja z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie diet radnych

 interpelacja

 OR-I.0003.12.2019

 Jerzy Omielan

interpelacja z dnia 26 lipca 2019 r.w sprawie organizacji transportu publicznego na szczeblu powiatu

 interpelacja

 OR-I.0003.13.2019

Rok 2018

 

Jerzy Omielan

interpelacje i zapytania radnego powiatu sokólskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: złożenia wniosków m.in. na ocieplenie Zespołu Szkół w Suchowoli; kwoty zadłużenia powiatowych placówek medycznych; zamiaru przebudowy drogi powiatowej Domuraty- Małowista; przedstawienie zestawienia zbiorczego środków wydanych w latach 2015-2018 na budowę i remonty dróg powiatowych.

interpelacja/zapytanie

 OR-I.0003.4.2018

Jarosław S. Hołownia

interpelacje z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie osób odpowiedzialnych za zamieszczanie protokołów z sesji Rady Powiatu Sokólskiego; terminu zamieszczenia protokołów.

 interpelacja

  OR-I.0003.5.2018

 

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Rećko

Data wytworzenia: 2019-01-10

Wprowadzający: Magdalena Grasewicz

Modyfikujący: Magdalena Grasewicz

Data modyfikacji: 2020-06-08

Opublikował: Magdalena Grasewicz

Data publikacji: 2019-01-10

Rejestr zmian