Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości (GKN)

Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości (GKN) (treść kart usług świadczonych przez Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości do pobrania w załączeniu w formacie pdf):

GKN-01 – KOORDYNACJA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

GKN-02 – ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH

GKN-03 – PRZYJMOWANIE OPERATÓW DO POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

GKN-04 – UWIERZYTELNIENIE DOKUMENTÓW OPRACOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ PRAC GEODEZYJNYCH LUB PRAC KARTOGRAFICZNYCH

GKN-05 – UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

GKN-06 – WYDAWANIE WYPISU/WYPISU I WYRYSU/WYRYSU Z OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

GKN-07 – AKTUALIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

GKN-08 – WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O POSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO DO ZUS-u/KRUS-u

GKN-09 – ZWROT DZIAŁKI DOŻYWOTNIEGO UŻYTKOWANIA

GKN-10 – ZWROT DZIAŁKI GRUNTU POD ZABUDOWANIAMI

GKN-11 – GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA GRUNTÓW

GKN-12 – WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ

GKN-13 - USTALENIE KIERUNKU I TERMINU ZAKOŃCZENIA REKULTYWACJI ORAZ UZNANIE REKULTYWACJI GRUNTÓW ZA ZAKOŃCZONĄ

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Leszek Stankiewicz, Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Data wytworzenia: 2016-12-14

Wprowadzający: Andrzej Staworko

Modyfikujący: Andrzej Staworko

Data modyfikacji: 2017-07-31

Opublikował: Andrzej Staworko

Data publikacji: 2016-12-14

Rejestr zmian