Rejestr Instytucji Kultury

Nazwa rejestru

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr prowadzi

Wydział Spraw Społecznych

Referat Kultury, Sportu i Kultury Fizycznej

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8

16-100 Sokółka

Sposób

udostępniania

1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;

2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej.

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5. Prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

 

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Rećko

Data wytworzenia: 2021-04-16

Wprowadzający: Radosław Kabelis

Modyfikujący: Radosław Kabelis

Data modyfikacji: 2021-04-16

Opublikował: Radosław Kabelis

Data publikacji: 2021-04-16

Rejestr zmian