Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.1.48.2021

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o wydaniu w dniu 19 kwietnia 2021r. decyzji nr 121/21, znak: OŚA-V.6740.1.457.2020 o pozwoleniu na budowę

- budynku inwentarskiego - kurnika o obsadzie 120DJP o powierzchni zabudowy 2199,60m², powierzchni użytkowej 2087,80m², kubaturze 11623,00m³, kategoria obiektu budowlanego – II, wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

- szczelnym zbiornikiem na ścieki bytowe o pojemności 10m³, kategoria obiektu budowlanego - VIII,

- trzema szczelnymi zbiornikami na popłuczyny o pojemności 10m³ każdy, kategoria obiektu budowlanego - VIII,

- baterią silosów paszowych, która składa się z dwóch silosów paszowych o ładowności 22 ton każdy na płycie fundamentowej, kategoria obiektu budowlanego - VIII,

- baterią nadziemnych zbiorników na gaz z płytą fundamentową, która składa się z dwóch zbiorników na gaz o pojemności 6,7m³ każdy wraz z doziemną i wewnętrzną instalacją gazową, kategoria obiektu budowlanego – VIII,

-utwardzonych nawierzchni (dojść, dojazdów, miejsc postojowych i placów gospodarczych).

Rodzaj zabudowy – zagrodowa.

Lokalizacja inwestycji - działka o nr geod. 7, obręb Zajzdra, gmina Kuźnica.

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Wnukowski

Data wytworzenia: 2021-04-19

Wprowadzający: Łukasz Mucuś

Modyfikujący: Łukasz Mucuś

Data modyfikacji: 2021-04-20

Opublikował: Łukasz Mucuś

Data publikacji: 2021-04-20

Rejestr zmian