Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.1.15.2020

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego o wydaniu w dniu 20 lutego 2020r. decyzji nr 38/20, znak: OŚA-V.6740.1.15.2020 o pozwoleniu na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Janowie obejmującą:

  • przebudowę układu przepływu ścieków na terenie oczyszczalni,
  • instalację automatycznej stacji zlewni ścieków dowożonych,
  • wymianę wyposażenia technologicznego przepompowni i zbiornika uśredniającego,
  • przebudowę reaktora SBR oraz zbiornika zagęszczacza osadu nadmiernego wraz z wymianą wyposażenia technologicznego zbiorników,
  • wymianę urządzeń do odwadniania osadu nadmiernego,
  • wykonanie nowego układu automatyki i sterowania,
  • niezbędne prace modernizacyjno – remontowe, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie obiektu, kategoria obiektu budowlanego - XXX, na działce o nr geod. 71/1, obręb Janów, gmina Janów (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf).

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Wnukowski

Data wytworzenia: 2020-02-21

Wprowadzający: Monika Czyżewska

Modyfikujący: Monika Czyżewska

Data modyfikacji: 2020-02-21

Opublikował: Monika Czyżewska

Data publikacji: 2020-02-21

Rejestr zmian