Obwieszczenie Starosty Sokólskiego OŚA-V.6740.7.3.2021

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 oraz art. 11c – ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. 2020r., poz. 1363 z pózn. zm.) oraz art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021r., poz. 735) Starosta Sokólski zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Sokółki, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka z dnia 12 maja 2021r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 103829B ul. Wasilkowska w m. Sokółka” z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy następujących nieruchomości:

Jednostka ewidencyjna 201108_4 Sokółka – miasto:

- obręb ewidencyjny 0034 Sokółka: 2237/2, 2295, 2142, 2300, 2324/2, 2322, 2296/2, 2294/3, 2270/1, 2252/2 (z podziału działki 2252), 2253/7 (z podziału działki 2253/5), 2254/11 (z podziału działki 2254/6), 2254/13 (z podziału działki 2254/8), 2254/15 (z podziału działki 2254/9), 2254/17 (z podziału działki 2254/4), 2255/2 (z podziału działki 2255), 2265/4 (z podziału działki 2265/2), 2270/20 (z podziału działki 2270/9), 2270/22 (z podziału działki 2270/11), 2271/5 (z podziału działki 2271/1), 3680/2 (z podziału działki 3680), 2313, 4297/1 (z podziału działki 4297), 2314/1 (z podziału działki 2314), 2323/1 (z podziału działki 2323), 2325/1 (z podziału działki 2325), 2326/1 (z podziału działki 2326), 2329/1 (z podziału działki 2329), 2330/1(z podziału działki 2330), 2331/1(z podziału działki 2331), 2332/1 (z podziału działki 2332), 2333/1 (z podziału działki 2333), 2542, 2290/9, 2399/4, 2399/5, 2383, 2394, 2398/1, 2340; (treść obwieszczenia do pobrania w załączeniu w formacie pdf).

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Nowak- Sekretarz Powiatu

Data wytworzenia: 2021-06-23

Wprowadzający: Łukasz Mucuś

Modyfikujący: Łukasz Mucuś

Data modyfikacji: 2021-06-23

Opublikował: Łukasz Mucuś

Data publikacji: 2021-06-23

Rejestr zmian